Aanbod onderneming

12Reflect

12Reflect:

Beemdenstraat 28

2300 Turnhout

0473/52 04 24

Tamara.debrouwere@gmail.com


Benaderingswijze


12Reflect vertrekt vanuit het uitgangspunt dat binnen elke onderneming het personeel een belangrijke pilaar vormt van de bestaansreden en het succes van iedere bedrijfsvoering. Voor elke onderneming geldt dat doorlopende innovatie van de dienstverlening of van het  product nodig is, maar belangrijk hierbij is dat deze vernieuwing ook van toepassing is voor “hoe en met wie je dat doet”.

Evenwel is van belang dat in elke vooruitstrevende onderneming een stevig bedrijfseconomisch management niet kan ontbreken. We besteden dan ook voldoende aandacht aan een verantwoorde investering met een degelijke  meerwaarde voor het bedrijf.


Elke dienstverlening voor een onderneming zal steeds voorafgegaan worden door één of meerdere verkennende gesprekken om het finale aanbod zo optimaal mogelijk aan de noden van de onderneming te laten aansluiten.

Individuele coaching


Soms loop je als werknemer tegen enkele knelpunten aan en heb je nood aan een extra externe ondersteuning. Tijdens een individuele coachingssessie bespreken we de actuele situatie en hoe jij er tot nog toe trachtte mee om te gaan.  We staan onder meer actief stil bij  diverse interactievormen en je eigen mogelijkheden om hieraan effectief het hoofd te bieden.


Onmiddellijke psychosociale ondersteuning bij levensbedreigende  of dodelijke arbeidsongevallen 


Psychologe Tamara De brouwere bouwde een unieke deskundigheid op inzake deze acute opvang.  In eerdere werkervaringen werd zij meermaals ingezet voor de acute opvang en slecht nieuws melding na een zeer ernstig ongeval.


Elke dag starten we op vanuit de assumptie dat we weer veilig en wel terug keren naar de thuishaven. Helaas is het in één van de zovele gevallen niet zo en wordt een  familie en onderneming  gans onderuit gehaald door een levensbedreigend of dodelijk arbeidsongeval. Wat dan? Wie en hoe informeer je? Hoe verder? Welke stappen zet je naar de familie? …


12Reflect heeft deze dienstverlening opgedeeld in 3 mogelijke formules. Aan de hand van een verkennend gesprek zoomen we verder in op wat u bij deze diensten mag verwachten en  zal u als onderneming kunnen uitmaken welk aanbod het best bij uw noden aanleunt.


Loopbaanbegeleiding


12Reflect is zich ervan bewust dat de behoeften van een onderneming in de tijd kunnen veranderen. Belangrijk is dat eveneens de werknemer gedurende zijn professionele carrière regelmatig geconfronteerd zal worden met deze aanpassingen op de werkvloer maar dat tegelijkertijd deze werknemer ook binnen de persoonlijke sfeer heel wat veranderingen kan doormaken. Soms kunnen al deze vernieuwingen bij een goede medewerker mede resulteren in een verminderd welbevinden, een ondermaatse presteren, een destructieve houding, … op de werkvloer.

Loopbaanbegeleiding is een aanbod waarin de werknemer alvast de ruimte krijgt om dieper in te gaan op de mogelijkheden op professioneel vlak. Door dit in kaart te brengen stimuleren we de medewerker tot doelgerichte acties.


Contact

Beemdenstraat 28

2300 Turnhout

Tamara.debrouwere@gmail.com

0473/52 04 24

 Tel: 0473/ 52 04 24

© Copyright 2015. All Rights Reserved.